Пещера „Гарваница"

Гарваница наподобява огромен кладенец, отвесна бездна, пропадаща в земните недра като порта към отвъдното. Входът й е
внушителен – разкрива отвесна бездна, която пропада надолу като порта към отвъдното. Докато се спускате по почти отвесната метална стълба, ще усетите подземния хлад, който излъчват каменните процепи. На около 10 метра дълбочина от дясната страна ще видите красиви пещерни елементи в малка скална зала.

2020 © Летница. Всички права запазени.