Пещера „Гарваница"

Гарваница наподобява огромен кладенец, отвесна бездна, пропадаща в земните недра като порта към отвъдното. Входът й е внушителен – разкрива отвесна бездна, която пропада надолу като порта към отвъдното. Докато се спускате по почти...

Пещера „Стълбица"

„Стълбицата” е уникална с призрачното сияние, което я изпълва. Това е една от най-красивите пещери от Деветашкото плато.Намира се на 2 километра югозападно от село Кърпачево. Спорно е дали е получила името си поради стъпаловидния си...

Пещера „Бонинска“

На 2,5 километра югоизточно от село Крушуна в периферията на Деветашкото плато се намира пещерата Бонинска (или Попската). Различава се от другите от пещерния комплекс с голямата си дължина и с това, че е водна. През Бонинската към Водопада...

Пещера „Урушка Маара"

Някога юруците-пастири приютявали и напоявали стадата си в Урушката пещера. Такова е преданието, което й дало името. Забулена в гъста растителност, пещерата крие множество подземни извори. Навътре в дълбините на скалите водната галерия се слива със...

Футьовата пещера

Славата на пещерата се дължи на легенда, която разказва за богатствата, завещани от местния турски валия на ратая му Футьо. Повече от век по-късно историята продължава да привлича иманярите, но богатствата остават неоткрити. Всъщност цялата атмосфера...

Пещера „Водопада"

Пещера Водопада е дълга пещера, почти 2 километра, но е достъпна до не повече от 150 м навътре от входа. Затова обичайните й посетители са спелеолозите. Пещерата е изворна. Навсякъде във вътрешността й тече вода, на места доста бърза. Лабиринтът...
2019 © Летница. Всички права запазени.