Образование

СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ “БАЧО КИРО”

гр. Летница; ул. "Ал. Стамболийски" №22

тел. 06941 2250; 06941 2574; 06941 2087

E-mail: bacho_kiro@abv.bg

http://soubachokiro.dir.bg

В училището се обучават ученици от І до ХІІ клас. След основно образование учениците придобиват умения по специалността “Производство на кулинарни изделия и напитки”и професия “Готвач”

 

ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ “ИРИНА БАЧО КИРОВА”

Гр. Летница, ул.”Сергей Румянцев “ № 1

Тел. 06941 2064

ФИЛИАЛ С.КРУШУНА

С. Крушуна, ул. “Костадин Ганев” 11а

Тел. 06944 2464 

ФИЛИАЛ С.ГОРСКО СЛИВОВО

С. Горско Сливово, ул. “ Г.Папазов” № 1

Тел. 06943 2290

2019 © Летница. Всички права запазени.