ДЕТСКА ГРАДИНА "ИРИНА БАЧО КИРОВА" ГР. ЛЕТНИЦА

12.04.2019
гр. Летница, ул.”Сергей Румянцев “ № 1 Тел. 06941 2064 В ДГ „ Ирина Бачо Кирова“ - гр. Летница функционират: една яслена група и 5 групи за деца от 3 до 7 години, от които една изнесена група в с. Горско Сливово....

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "БАЧО КИРО" ГР. ЛЕТНИЦА

12.04.2019
гр. Летница; ул. "Ал. Стамболийски" №22 тел. 06941 2250; 06941 2574; 06941 2087 E-mail: bacho_kiro@abv.bg http://soubachokiro.dir.bg В училището се обучават ученици от І до ХІІ клас. След основно образование учениците придобиват умения по...
2019 © Летница. Всички права запазени.