Общински съвет - Постоянни комисии

І. Постоянна комисия „Бюджет, финанси и икономика“

Председател:     Нуржан Моамерова Мурадова

Членове:             1. Димитър Андреев Мачуганов

                            2. Д-р  Денис Асенов Денисов

                            3. Цветелин Михайлов Станчев

                            4. Андрей Димитров Моврадинов

 ІІ. Постоянна комисия „Устройство на територията и опазване на околната среда“

 Председател:     Илия Милчев Христов

Членове:             1. Димитър Тодоров Димитров

                            2. Стойка Димитрова Илиева

                            3. Цветелин Михайлов Станчев

                            4. Томан Колев Басарков

ІІІ. Постоянна комисия „Обществен ред, законност, сигурност, етика, граждански права, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси“

Председател :    Хатидже Ахмедова Хабилова

Членове:             1. Красимир Емов Крачунов

                            2. Гриша Илиев Георгиев

                            3. Димитър Андреев Мачуганов

                            4. Томан Колев Басарков

ІV. Постоянна комисия „Образование, култура, младежки дейности “

Председател:     Стойка Димитрова Илиева

Членове:             1. Хатидже Ахмедова Хабилова

                            2. Андрей Димитров Моврадинов

                            3. Гриша Илиев Георгиев

                            4. Нуржан Моамерова Мурадова

V. Постоянна комисия „Здравеопазване, социални дейности “

Председател:     Д-р  Денис Асенов Денисов

Членове :            1. Илия Милчев Христов

                            2. Красимир Емов Крачунов

2019 © Летница. Всички права запазени.