ОБЩИНА ЛЕТНИЦА ДЕПОЗИРА ПРОЕКТ, ВКЛЮЧВАЩ ПРЕВАНТИВНИ ДЕЙНОСТИ СРЕЩУ ПОЖАРИ В ГОРИ И ЗЕМИ ОТ ГОРСКИЯ ФОНД

19.10.2012 | Новини

Проект „Живи общности – жизнени села” надгражда започнатото в селата на Деветашкото плато

04.10.2012 | Новини

Община Летница - домакин на събитие по Проект “Насърчаване на възрастния обучаем. Овластяване чрез разказване на истории и фолклор“ на Grampus Heritage and Training, Великобритания.

04.09.2012 | Новини

ОБЩИНА ЛЕТНИЦА ИЗПРАТИ ЗА ДЕПОЗИРАНЕ ПЕТ НОВИ ПРОЕКТА ЗА УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА - 2012 г “ на МОСВ И ПУДООС, на тема „ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ “.

18.04.2012 | Новини

ОБЩИНА ЛЕТНИЦА С НОВ ПРОЕКТ: "ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В УЛИЧНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ В ОБЩИНА ЛЕТНИЦА "

30.03.2012 | Новини
Община Летница депозира проект в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма "ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРОЕКТНИ ЛИНИИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ИЛИ СЪФИНАНСИРАНЕ ОТ МЕЖДУНАРОДЕН ФОНД КОЗЛОДУЙ(2010-2013)" Мярка 5: "ВИСОКО ПРИОРИТЕТНА ПРОЕКТНА ЛИНИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО...
  Първа страница 123   
2019 © Летница. Всички права запазени.