Пещера „Водопада"

Пещера Водопада е дълга пещера, почти 2 километра, но е достъпна до не повече от 150 м навътре от входа. Затова обичайните й посетители са спелеолозите. Пещерата е изворна. Навсякъде във вътрешността й тече вода, на места доста бърза. Лабиринтът...

Футьовата пещера

Славата на пещерата се дължи на легенда, която разказва за богатствата, завещани от местния турски валия на ратая му Футьо. Повече от век по-късно историята продължава да привлича иманярите, но богатствата остават неоткрити. Всъщност цялата атмосфера...

Пещера „Урушка Маара"

Някога юруците-пастири приютявали и напоявали стадата си в Урушката пещера. Такова е преданието, което й дало името. Забулена в гъста растителност, пещерата крие множество подземни извори. Навътре в дълбините на скалите водната галерия се слива със...

Пещера „Бонинска“

На 2,5 километра югоизточно от село Крушуна в периферията на Деветашкото плато се намира пещерата Бонинска (или Попската). Различава се от другите от пещерния комплекс с голямата си дължина и с това, че е водна. През Бонинската към Водопада...

Пещера „Стълбица"

„Стълбицата” е уникална с призрачното сияние, което я изпълва. Това е една от най-красивите пещери от Деветашкото плато.Намира се на 2 километра югозападно от село Кърпачево. Спорно е дали е получила името си поради стъпаловидния си...

Пещера „Гарваница"

Гарваница наподобява огромен кладенец, отвесна бездна, пропадаща в земните недра като порта към отвъдното. Входът й е внушителен – разкрива отвесна бездна, която пропада надолу като порта към отвъдното. Докато се спускате по почти...

Тракийско съкровище от град Летница

Май 1963 г. в землището на град Летница местни жители откриват 23 позлатени сребърни апликации за конска амуниция. Разнообразието подсказва, че са правени по различно време и от различни майстори-торевти. Едни са ажурни, други с рамка и фон и за пръв...

Крушунскa исихастка обител

Исихазмът е религиозна система, която третира възстановяването на пряката връзка между Бога и хората. Учението изисква от исихаста да се отдаде на пълно мълчание и дълбока вътрешна молитва – само така може да достигне до дълбините на истинската...

Римски крепости „Калето“ и „Даран-Баран”

Римските крепости „Калето” и „Даран-баран” се намират на около 500 метра южно от село Крушуна и са приблизително от онова време, II век пр. н.е. Твърди се, че са били важна стратегическа опора на римляните срещу нахлуващите от...

Природен парк „Маарата"

“Перла в короната” на община Летница е природната забележителност “Маарата”. Намира се на 8 км. от град Летница в южна посока и на 34 км. в източна посока, в южната част на село Крушуна. Карстовото плато, попадащо в територията...
   12 Последна страница  
2019 © Летница. Всички права запазени.