Културен календар на Община Летница за 2017 година

ДАТА ИМЕ НА ПРАЗНИКА ОРГАНИЗАТОР НА ПРАЗНИКА
1. 21 януари Бабин ден

Читалищата от общината, пенсионерски

клубове

2. 19 февруари Почитане паметта на Васил Левски Читалищата от общината, училище
3. 1 март

Ден на самодееца

Честване на баба Марта

Читалищата от общината

училище, детска градина

4. 3 март 3-ти март-Национален празник на България Читалищата, училище и община Летница
5. края на март Пролетен панаир гр. Летница Община Летница и читалища-Летница
6. м. април Спортен празник Община Летница
7. 16 април Великден Читалищата от общината
8. 1 май 141 години от Априлското въстание Читалищата от общината
9. 2 май Празник на с.Крушуна Кметство и читалище с.Крушуна
10. 7 май Празник на с.Горско Сливово Кметство и читалище
с.Горско Сливово

11.

11 май Празник на СОУ “Бачо Киро” гр. Летница СОУ „Бачо Киро”
12. 24 май Ден на славянската писменост и култура Читалища, училища, местна власт
13. 26 май Празник на град Летница  Община Летница
14. 2 юни Ден на Ботев и загиналите за свобода и независимост Читалищата от общината, училище
15. 6 септември Ден на съединението Читалищата от общината
16. 21 септември Празник на село Кърпачево Кметство с. Кърпачево, читалище, с. Кърпачево
17. 22 септември Ден на независимостта
Читалищата от общината 
18. 1 ноември Ден на народните будители Читалища, училище, детска градина
19. м.декември Коледа и Нова година Читалища, училище, община Летница
2017 © Летница. Всички права запазени.