Открий съкровищата на община Летница

banner_str.jpgВиртуална разходка чрез 46 видео клипа, представящи населените места, природните забележителности, туристическите маршрути, историческите обекти, обичаите, занаятите, традициите и легендите на община Летница.

Специализираната Интернет страница за представяне на туристическия продукт на община Летница на различни езици е изработена в рамките на проект №11/313/00024 „Създаване на обществена туристическа инфраструктура в Община Летница“ на Община Летница, финансиран по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

2019 © Летница. Всички права запазени.