ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ

de__nosti__76_.jpgДневен център за възрастни хора  с увреждания” в гр.Летница, с капацитет 20 места, е комплекс от социални услуги, които създават условия за цялостно обслужване на потребителите през деня, свързани с предоставяне на храна, задоволяване на ежедневните, здравните, образователните и рехабилитационните потребности, както и на потребностите от организация на свободното време и личните контакти.

de__nosti__25_.JPGЗа потребителите се грижат: Директор, Социален работник, Трудотерапевт, Рехабилитатор, Медицинска сестра, Готвач, Касиер-домакин, Чистач-хигиенист.

Разкрит по проект през 2011 г. и преминал в държавно делегирана дейност през 2012 г., Центърът работи при пълен капацитет.

 de__nosti__77_.jpg

Кой  и как може да ползва услугите в Центъра?
Трябва да сте възрастен над 18 години и да имате трайно увреждане.

 

За контакт:

Адрес: гр. Летница бул. България 15

Тел: 06941/ 21-50

                                    Ел. поща: dcvhu_letnitsa@abv.bg

2020 © Летница. Всички права запазени.