ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ

Центърът за социална рехабилитация и интеграция с.Крушуна е открит на 01.09.2013 г. със Заповед № РД 01-905 от 22.08.2013 г. на Изпълнителния директор на Агенция „Социално подпомагане” към Министерството на труда и социалната политика...

ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА СТАРИ ХОРА

Центърът за настаняване от семеен тип за стари хора в с.Крушуна е открит на 01. 09. 2013 г. със Заповед № РД 01-904 от 22.08.2013 г. на Изпълнителния директор на Агенция „Социално подпомагане” към Министерството на труда и социалната...

ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ

„Дневен център за възрастни хора с увреждания” в гр.Летница, с капацитет 20 места, е комплекс от социални услуги, които създават условия за цялостно обслужване на потребителите през деня, свързани с предоставяне на храна, задоволяване...
2020 © Летница. Всички права запазени.