Календар

Април 2020
пн вт ср чт пт сб нд
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  

Кметът на Община Летница д-р Красимир Джонев бе преизбран за председател на Постоянната комисия по земеделие, гори, селски и планински райони към Националното сдружение на общините в Република България.

15.04.2016 | Начало

_K_Djonev_4.jpgКметът на Община Летница д-р Красимир Джонев бе преизбран за председател на Постоянната комисия по земеделие, гори, селски и планински райони към Националното сдружение на общините в Република България. Това стана на първото заседание за новия общински мандат, състояло се на 14.04.2016 г. в Центъра за обучение на местните власти, с. Гергини, Община Габрово.

На заседанието участие взе г-н Васил Грудев, заместник-министър на земеделието и храните и представители на дирекция „Развитие на селските райони“ на Министерството на земеделието и храните – Управляващ орган на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Участниците в срещата обсъдиха основни параметри и открити въпроси по първия прием на общински проекти по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура.“ по ПРСР 2014-2020 г. в т.ч.: типове инвестиции, включени в приема, условия за допустимост на кандидатите и проектите, критерии за класиране по приоритет. Постигнато беше съгласие по повечето от обсъдените въпросите, като направените промени ще залегнат в Проекта на наредба по подмярка 7.2. Мярката ще се прилага на територията на 232 общини в селските райони.

Дебатираха се и въпроси по прилагане на подхода „Водено от местните общности развитие“ и механизъм за управление на многофондово финансиране на местните стратегии за развитие.

07.04.2016 | Начало

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

 

Със Заповед №101/07.04.2016 г. на Кмета на Община Летница – Д-р Красимир Джонев, се разрешава достъпа и посещението в обновения Природен парк „Маарата“, с. Крушуна, общ. Летница, обл. Ловеч, считано от 09.04.2016 г.

Одобрени са общи условия за посещение в Природен парк „Маарата“.

Общите условия влизат в сила от датата на тяхното одобряване и публичното им обявяване на определените места.

 

ДОБРЕ ДОШЛИ В ПРИРОДЕН ПАРК „МААРАТА“!

ЧАСЪТ НА ЗЕМЯТА 2016 Г.

17.03.2016
Untitled_1.jpg

Тази година Частът на Земята е на 19 март 2016 и започва в 20:30 часа. По време на Часът на Земята, милиони хора от целия свят символично изгасяват осветлението в домовете си за един час, а знакови сгради притъмняват. Така всички отправяме призив за по-устойчиво бъдеще.

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА РАЗРАБОТВАНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА СНЦ ”МИГ-ОБЩИНИ ЛЕВСКИ, ЛЕТНИЦА И ПОРДИМ”

17.03.2016 | Начало
ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА РАЗРАБОТВАНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА СНЦ...
  Първа страница 4567891011121314 Последна страница  
2020 © Летница. Всички права запазени.