Календар

юли 2020
пн вт ср чт пт сб нд
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

ОБЯВА

29.11.16 | Начало

Община Летница разработва идейна концепция за приобщаване на уязвими групи на територията на общината за кандидатстване по интегрирана процедура, финансирана по оперативни програми „Развитие на човешките ресурси“ и „Наука и образование за интелигентен растеж“. Концепцията е в изпълнение на План за действие на Община Летница в изпълнение на областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация за периода 2015-2020 г., в съответствие с Националната стратегия на Р България за интегриране на ромите 2012-2020, Национална стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване  2020 г. и Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства 2015 – 2020 г.   

 В тази връзка общината обявява процедура за избор на партньорски организации – неправителствени организации, работодатели и училище, които биха желали да участват в изпълнението на проекта.

Кандидатите за партньори следва да изготвят кратко описание на своите ангажименти в изпълнението на интегрираните мерки на проекта, като имат предвид, че в проекта като асоциирани партньори ще участват териториалните структури на Агенция по заетостта, Агенция за социално подпомагане, Регионалната здравна инспекция и Министерство на образованието и науката.

Ангажиментите следва да попадат в следните области:

-          Подобряване на достъпа до заетост

-          Подобряване достъпа до образование

-          Подобряване на достъпа до социални и здравни услуги

-          Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи

Критерии за подбор:

-          Опит на организацията в работата с уязвими групи

-          Брой конкретни предложения за ангажименти в посочените области за приобщаване на уязвимите групи

Изборът на партньор ще се базира на свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недискриминация на всички организации, представили своите виждания за идейната концепция  за интеграция на уязвимите групи на територията на общината.

Краен срок за подаване на предложения: 02.12.2016 г., община Летница, Дирекция „Устройство на територията, общинска собственост, програми и проекти“.

ОБЯВА

29.11.16 | Начало

О Б Я В А

Със заповед № ОХ-873/10.11.2016 г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени 3 /три/ вакантни длъжности във Военно-географска служба за приемане на военна служба от лица, завършили граждански висши училища в страната и чужбина. Изисквания за минимално образование квалификация - Бакалавър по специалност Геодезия или Маркшайдерство и геодезия.

Във ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН -ЛОВЕЧ се подава заявление по образец с приложени към него документи. Кандидатите трябва да са български граждани, не по възрастни то 40 години, физически здрави и психически пригодни, неосъждани, да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание, срещу тях да няма образувано наказателно производство.

Длъжностите ще се заемат след провеждане на изпити по физическа подготовка по нормативи на Единния армейски тест и тест за обща култура.

Срок за подаване на документи 16.01.2017 г.

Информация за необходимите документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН - ЛОВЕЧ гр. Ловеч, ул. „Д-р Съйко Съев” № 31

тел.068/ 603 973 ; 0885 408 765; 0886 558 614 , на интернет страниците на Министерство на отбраната и

Централно военно окръжие

Обява за вакантни длъжности за офицери и сержанти от ВМА

08.11.16 | Начало

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  II СТЕПЕН

ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА ЛЕТНИЦА

О Б Я В А

Със заповед № ОХ-816/25.10.2016 г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени вакантни длъжности за офицери и сержанти от Военно медицинска академия за приемане на военна служба на лица , завършили граждански висши училища в страната и чужбина както следва :

49/четиридесет и девет / офицерски длъжности за лекари и 10 /десет / сержантски длъжности за медицински сестри и санитарни инструктори .

Във ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН -ЛОВЕЧ се подава заявление по образец с приложени към него документи. Кандидатите трябва да са български граждани, физически здрави и психически пригодни, да притежават образование съответстващо на длъжността и да не са по възрастни от 40 години за офицерите и 33 години за сержантите . Същите да са неосъждани за умишлено престъпление от общ характер , да пе са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание, срещу тях да няма образувано наказателно производство.

Срок за подаване на документи 02.12.2016 г.

Информация за вакантните длъжности и начина на подаване на документи може да получите :

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН - ЛОВЕЧ гр. Ловеч, ул. „Д-р Съйко Съев” № 31 тел.068/ 603 973 ; 0885 408 765; 0886 558 614 , на интернет страниците на Министерство на отбраната и

Централно военно окръжие

Съобщение за обучение на СИК

26.10.2016
Във връзка с произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален...

„Lovech Rock Fest“

07.09.16 | Начало

На 22 и 23 Септември ще бъде възобновен рок фестивалът в Ловеч, който ще се казва „Lovech Rock Fest“

Цялата програма за Lovech Rock Fest 2016  по дни и часове:

22 септември

16:30 отваряне на вратите
17:30-18:15 
SCARLET AURA
18:30-19:15 КОНКУРЕНТ

19:45-21:00 AXXIS
21:30-23:00 PRETTY MAIDS

23 септември

16:30 отваряне на вратите
17:30-18:15 AN THEOS
18:30-19:15 КИКИМОРА
19:45-21:00 RAGE
21:30-23:00 UNISONIC

За повече информация: http://www.lovech.bg/

Регионален събор "Девет песни от извора"

02.09.2016 | Начало

На регионален събор-надпяване „Девет песни от извора” канят на 5 септември от сдружение "Деветашко плато".  Тази година съборът е девети по ред и ще се проведе в село Агатово, а негови съорганизатори са Община Севлиево, кметството в село Агатово и НЧ „Образование-1900” село Агатово. Тазгодишиното издание на събора е под патронажа на кмета на Община Севлиево д-р Иван Иванов и кмета на Агатово Валентин Василев.

Над 20 състава от различни краища на България са заявили желание за участие. А тази година е първата, в която жури ще оценява изпълненията на участниците, които са индивидуални изпълнители и певчески състави без или със съпровод на живо. Според регламента всеки участник трябва да изпее две песни автентичен фолклор, като едната е северняшка. Времетраенето на всяко изпълнение не трябва да надхвърля 8 минути. Не се допуска използването на синтезатори и синбеци. 

Съборът "Девет песни от извора" е посветен на фолклорното изкуство, духовността и традициите на хората, които живеят в района на Деветашкото плато.

  Първа страница 345678910111213 Последна страница  
2020 © Летница. Всички права запазени.