Календар

октомври 2019
пн вт ср чт пт сб нд
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

31.01.2017 | Начало

1.jpgНа 31.01.2017 г., Кмета на Община Летница – д-р Красимир Джонев е удостоен с приза: „Кмет на десетилетието“ от предаването „Кметовете на България“, за постигнати изключителни резултати в местното самоуправление и проявена мъдрост и държавническо чувство при упражняване на кметските правомощия.
Качествата, предопределили този избор са четири: достолепност, почтеност, социален опит и отговорност.
Следвайки с изключително постоянство, упоритост и достойнство девиза си "Това, което казвам, се случва", д-р Красимир Джонев вече 17 години е смятан за един от най-успешните градоначалници, който винаги имa peaлeн плaн зa paзвитиeтo нa oбщинaтa и възможност дa гo ocъщecтви.

Съобщение

31.01.17 | Начало

СЪОБЩЕНИЕ

 

         Отдел „Местни приходи” в Община Летница съобщава, че началото на кампанията за плащане на местните данъци и такси за 2017 г. е от 30.01.2017 година. За текущата година няма промени в размерите на данъците и таксите на територията на Община Летница спрямо 2016 г. Задължението за определен имот или превозно средство може да се плати изцяло или на две вноски, сроковете на които са следните:

  1. Първа вноска – до 30 юни
  2. Втора вноска – до 31 октомври.

    Олихвяването на първата вноска започва от първи юли, а на втората – от първи ноември.

Лицата, предплатили цялото си задължение до 30 април, ще ползват отстъпка 5% от дължимата сума.

 Заплащането може да се извърши по следните начини:

І. В брой (по касов път):

1. В брой, в отдел „Местни приходи” в Община Летница – гр.Летница, бул. „България” № 19, ет. 1, стая 102.

ІІ. По безкасов път:

  1. Чрез пощенски запис на Български пощи или Easy pay.
  2. Чрез превод по банков път и офисите на „ИЗИПЕЙ” по следната сметка:

Банка ДСК АД, клон Летница

Банкова сметка – BG 37STSA93008410812000

BIC – STSABGSF.

 Код за вид плащане:

  • патентен данък – 44 14 00
  • данък недвижими имоти – 44 21 00
  • такса битови отпадъци – 44 24 00
  • туристически данък – 44 28 00

   През месец февруари предстои изпращането на годишните писма за размера на задълженията за местните данъци и такси на физически и юридически лица.

Гражданите и фирмите могат да заплатят задълженията си й преди получаване на съобщенията.

Обява

23.01.17 | Начало

ОБЯВА

Със заповеди № ОХ-29/11.01.2017 г. на министъра на отбраната на Република България сa обявeни  486 вакантни длъжности за приемане на военна служба във военни формироования на Сухопътни войски в градовете- Карлово, Казанлък, Стара Загора и Пловдив..

Във  ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ се подава заявление по образец с приложени към него документи. Кандидатите трябва да са български граждани, физически здрави и психически пригодни, до 28 години , неосъждани, да не са освобождавани от военна служба , поради наложено дисциплинарно наказание, срещу тях да няма образувано наказателно производство.

Длъжностите ще се заемат след провеждане на изпити по физическа подготовка по нормативи на Единния армейски тест и тест за обща култура. Информация за необходимите  документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:

 

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ

гр. Ловеч, ул. „Д-р Съйко Съев” № 31

тел.068/ 603 973 ; 0885 408 765; 0886 558 614 , на интернет страниците на Министерството на отбрана и на Централно военно окръжие

Срок за подаване на заявленията във Военно окръжие ІІ степен -Ловеч - 06.03.2017г. Конкурсите ще се проведат от 07.06.2017 г. до 21.06.2017 г.

22.12.2016 | Начало

4562_kv__1_.jpg

ЛЕТНИШКОТО СЪКРОВИЩЕ В ЧУДЕСАТА НА БЪЛГАРИЯ

22.12.16 | Начало

ЛЕТНИШКОТО СЪКРОВИЩЕ В „ЧУДЕСАТА НА БЪЛГАРИЯ“

Летнишкото съкровище бе удостоено с трето място в категория „Съкровища“ в класацията „Чудесата на България“ в рамките Националната кампания за опазване на културно- историческото наследство на България на вестник „Стандарт“.

PC210183.JPG

ОБЯВА

29.11.16 | Начало

Община Летница разработва идейна концепция за приобщаване на уязвими групи на територията на общината за кандидатстване по интегрирана процедура, финансирана по оперативни програми „Развитие на човешките ресурси“ и „Наука и образование за интелигентен растеж“. Концепцията е в изпълнение на План за действие на Община Летница в изпълнение на областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация за периода 2015-2020 г., в съответствие с Националната стратегия на Р България за интегриране на ромите 2012-2020, Национална стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване  2020 г. и Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства 2015 – 2020 г.   

 В тази връзка общината обявява процедура за избор на партньорски организации – неправителствени организации, работодатели и училище, които биха желали да участват в изпълнението на проекта.

Кандидатите за партньори следва да изготвят кратко описание на своите ангажименти в изпълнението на интегрираните мерки на проекта, като имат предвид, че в проекта като асоциирани партньори ще участват териториалните структури на Агенция по заетостта, Агенция за социално подпомагане, Регионалната здравна инспекция и Министерство на образованието и науката.

Ангажиментите следва да попадат в следните области:

-          Подобряване на достъпа до заетост

-          Подобряване достъпа до образование

-          Подобряване на достъпа до социални и здравни услуги

-          Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи

Критерии за подбор:

-          Опит на организацията в работата с уязвими групи

-          Брой конкретни предложения за ангажименти в посочените области за приобщаване на уязвимите групи

Изборът на партньор ще се базира на свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недискриминация на всички организации, представили своите виждания за идейната концепция  за интеграция на уязвимите групи на територията на общината.

Краен срок за подаване на предложения: 02.12.2016 г., община Летница, Дирекция „Устройство на територията, общинска собственост, програми и проекти“.

  Първа страница 1234567891011 Последна страница  
2019 © Летница. Всички права запазени.