Календар

юли 2020
пн вт ср чт пт сб нд
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

Съобщение

23.04.19 | Начало

СЪОБЩЕНИЕ

за удължаване на първоначалния срок за участие в пазарни консултации

за представяне на независими индикативни ценови оферти за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Облагородяване и благоустрояване на централна част в град Летница, област Ловеч“

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви, че срокът за подаване на независими индикативни ценови оферти за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Облагородяване и благоустрояване на централна част в град Летница, област Ловеч“ се удължава до 17:00 часа на 02.05.2019 г. С изключение на крайния срок за получаване на оферти, всички първоначално поставени условия и изисквания остават непроменени.

Поканата със съответните приложения е публикувана в раздел „Профил на купувача“ на интернет сайта на Община Летница, на следния адрес: www.letnitsa.bg

Съобщение

16.04.19 | Начало

СЪОБЩЕНИЕ

за удължаване на първоначалния срок за участие в пазарни консултации

за представяне на независими индикативни ценови оферти за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Извършване на текущ ремонт на улична мрежа на община Летница“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви, че срокът за подаване на независими индикативни ценови оферти по отношение изпълнение на строително-ремонтни работи по текущ ремонт на улична мрежа на община Летница във връзка с необходимостта от определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Извършване на текущ ремонт на улична мрежа на община Летница“ се удължава до 17:00 часа на 19.04.2019 г. С изключение на крайния срок за получаване на оферти, всички първоначално поставени условия и изисквания остават непроменени.

Поканата със съответните приложения е публикувана в раздел „Профил на купувача“ на интернет сайта на Община Летница, на следния адрес: www.letnitsa.bg

Съобщение

10.04.19 | Начало

Във връзка с необходимостта от определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Промяна предназначението на кафе-аперитив в помещения за социални услуги, гр. Летница”,  Община Летница, област Ловеч отправя покана на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 44 от Закона за обществените поръчки към всички заинтересовани лица за представяне на индикативни ценови оферти.

Поканата със съответните приложения е публикувана в раздел „Профил на купувача“ на интернет сайта на Община Летница, на следния адрес: www.letnitsa.bg

Съобщение

10.04.19 | Начало

Във връзка с необходимостта от определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Облагородяване и благоустрояване на централна част в град Летница, област Ловеч”,  Община Летница, област Ловеч отправя покана на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 44 от Закона за обществените поръчки към всички заинтересовани лица за представяне на индикативни ценови оферти.

Поканата със съответните приложения е публикувана в раздел „Профил на купувача“ на интернет сайта на Община Летница, на следния адрес: www.letnitsa.bg

Пазарни консултации

05.04.19 | Начало

Във връзка с необходимостта от определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Извършване на текущ ремонт на улична мрежа на община Летница“, Община Летница, област Ловеч отправя покана на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 44 от Закона за обществените поръчки към всички заинтересовани лица за представяне на индикативни ценови оферти.

Поканата със съответните приложения е публикувана в раздел „Профил на купувача“ на интернет сайта на Община Летница, на следния адрес: www.letnitsa.bg

Съобщение

19.02.19 | Начало

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

СКЪПИ ГОСТИ НА ГРАД ЛЕТНИЦА И ОБЩИНАТА,

 

ПО СТАРА ТРАДИЦИЯ И ТАЗИ ПРОЛЕТ ОРГАНИЗИРАМЕ ЗА ВАС ПРОЛЕТЕН ПАНАИР,

КОЙТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 30 И 31 МАРТ 2019 Г.

 

ДОБРЕ ДОШЛИ И ПРИЯТНО ЗАБАВЛЕНИЕ!

Пожар в гр. Летница

20.08.18 | Начало

На 19 август 2018 г. около 20,30 часа на територията на гр. Летница в обект: „Навеси за селскостопанска продукция“, собственост на „АЖД-АГРО“ ЕООД  възникна пожар. В ограничаването и потушаването на пожара участват екипи на РС „ПБЗН“ – Ловеч, Троян, Белене, Плевен, Левски и доброволното формирование на Община Летница. Пожарът е овладян своевременно, без човешки жертви или пострадали хора. Няма опасност за живота и здравето на населението на гр. Летница.

Службите на пожарна безопасност и защита на населението продължават да наблюдават обекта до окончателното ликвидиране на пожарното огнище.

Пазарна консултация по проектно предложение: "Игрище за минифутбол"

03.04.18 | Начало

Във връзка с кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедури, чрез подбор BG06RDNP001-7.007 - Спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., Община Летница изготвя проектно предложение с предмет: „Игрище за минифутбол”.

Съгласно Условия за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., Приложение № 1 към Заповед № РД 09-230 от 09.03.2018 г., обосноваността на разходите се преценява чрез представяне на най-малко три съпоставими независими оферти.

Община Летница, област Ловеч обявява, че събира оферти чрез прилагане на принципа на пазарни консултации, съгласно Закона за обществените поръчки, за определяне на стойността на разхода на СМР по проектно предложение: „Игрище за минифутбол”.

Повече информация и образци на документи може да намерите в секция „Профил на купувача“, на интернет страницата на общината.

  Първа страница 1234567891011 Последна страница  
2020 © Летница. Всички права запазени.