Календар

февруари 2019
пн вт ср чт пт сб нд
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28  

Обява

23.01.17 | Начало

ОБЯВА

Със заповеди № ОХ-29/11.01.2017 г. на министъра на отбраната на Република България сa обявeни  486 вакантни длъжности за приемане на военна служба във военни формироования на Сухопътни войски в градовете- Карлово, Казанлък, Стара Загора и Пловдив..

Във  ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ се подава заявление по образец с приложени към него документи. Кандидатите трябва да са български граждани, физически здрави и психически пригодни, до 28 години , неосъждани, да не са освобождавани от военна служба , поради наложено дисциплинарно наказание, срещу тях да няма образувано наказателно производство.

Длъжностите ще се заемат след провеждане на изпити по физическа подготовка по нормативи на Единния армейски тест и тест за обща култура. Информация за необходимите  документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:

 

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ

гр. Ловеч, ул. „Д-р Съйко Съев” № 31

тел.068/ 603 973 ; 0885 408 765; 0886 558 614 , на интернет страниците на Министерството на отбрана и на Централно военно окръжие

Срок за подаване на заявленията във Военно окръжие ІІ степен -Ловеч - 06.03.2017г. Конкурсите ще се проведат от 07.06.2017 г. до 21.06.2017 г.

22.12.2016 | Начало

4562_kv__1_.jpg

ЛЕТНИШКОТО СЪКРОВИЩЕ В ЧУДЕСАТА НА БЪЛГАРИЯ

22.12.16 | Начало

ЛЕТНИШКОТО СЪКРОВИЩЕ В „ЧУДЕСАТА НА БЪЛГАРИЯ“

Летнишкото съкровище бе удостоено с трето място в категория „Съкровища“ в класацията „Чудесата на България“ в рамките Националната кампания за опазване на културно- историческото наследство на България на вестник „Стандарт“.

PC210183.JPG

ОБЯВА

29.11.16 | Начало

Община Летница разработва идейна концепция за приобщаване на уязвими групи на територията на общината за кандидатстване по интегрирана процедура, финансирана по оперативни програми „Развитие на човешките ресурси“ и „Наука и образование за интелигентен растеж“. Концепцията е в изпълнение на План за действие на Община Летница в изпълнение на областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация за периода 2015-2020 г., в съответствие с Националната стратегия на Р България за интегриране на ромите 2012-2020, Национална стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване  2020 г. и Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства 2015 – 2020 г.   

 В тази връзка общината обявява процедура за избор на партньорски организации – неправителствени организации, работодатели и училище, които биха желали да участват в изпълнението на проекта.

Кандидатите за партньори следва да изготвят кратко описание на своите ангажименти в изпълнението на интегрираните мерки на проекта, като имат предвид, че в проекта като асоциирани партньори ще участват териториалните структури на Агенция по заетостта, Агенция за социално подпомагане, Регионалната здравна инспекция и Министерство на образованието и науката.

Ангажиментите следва да попадат в следните области:

-          Подобряване на достъпа до заетост

-          Подобряване достъпа до образование

-          Подобряване на достъпа до социални и здравни услуги

-          Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи

Критерии за подбор:

-          Опит на организацията в работата с уязвими групи

-          Брой конкретни предложения за ангажименти в посочените области за приобщаване на уязвимите групи

Изборът на партньор ще се базира на свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недискриминация на всички организации, представили своите виждания за идейната концепция  за интеграция на уязвимите групи на територията на общината.

Краен срок за подаване на предложения: 02.12.2016 г., община Летница, Дирекция „Устройство на територията, общинска собственост, програми и проекти“.

ОБЯВА

29.11.16 | Начало

О Б Я В А

Със заповед № ОХ-873/10.11.2016 г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени 3 /три/ вакантни длъжности във Военно-географска служба за приемане на военна служба от лица, завършили граждански висши училища в страната и чужбина. Изисквания за минимално образование квалификация - Бакалавър по специалност Геодезия или Маркшайдерство и геодезия.

Във ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН -ЛОВЕЧ се подава заявление по образец с приложени към него документи. Кандидатите трябва да са български граждани, не по възрастни то 40 години, физически здрави и психически пригодни, неосъждани, да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание, срещу тях да няма образувано наказателно производство.

Длъжностите ще се заемат след провеждане на изпити по физическа подготовка по нормативи на Единния армейски тест и тест за обща култура.

Срок за подаване на документи 16.01.2017 г.

Информация за необходимите документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН - ЛОВЕЧ гр. Ловеч, ул. „Д-р Съйко Съев” № 31

тел.068/ 603 973 ; 0885 408 765; 0886 558 614 , на интернет страниците на Министерство на отбраната и

Централно военно окръжие

  Първа страница 1234567891011 Последна страница  
2019 © Летница. Всички права запазени.