Календар

Април 2020
пн вт ср чт пт сб нд
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  

Пожар в гр. Летница

20.08.18 | Начало

На 19 август 2018 г. около 20,30 часа на територията на гр. Летница в обект: „Навеси за селскостопанска продукция“, собственост на „АЖД-АГРО“ ЕООД  възникна пожар. В ограничаването и потушаването на пожара участват екипи на РС „ПБЗН“ – Ловеч, Троян, Белене, Плевен, Левски и доброволното формирование на Община Летница. Пожарът е овладян своевременно, без човешки жертви или пострадали хора. Няма опасност за живота и здравето на населението на гр. Летница.

Службите на пожарна безопасност и защита на населението продължават да наблюдават обекта до окончателното ликвидиране на пожарното огнище.

Пазарна консултация по проектно предложение: "Игрище за минифутбол"

03.04.18 | Начало

Във връзка с кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедури, чрез подбор BG06RDNP001-7.007 - Спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., Община Летница изготвя проектно предложение с предмет: „Игрище за минифутбол”.

Съгласно Условия за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., Приложение № 1 към Заповед № РД 09-230 от 09.03.2018 г., обосноваността на разходите се преценява чрез представяне на най-малко три съпоставими независими оферти.

Община Летница, област Ловеч обявява, че събира оферти чрез прилагане на принципа на пазарни консултации, съгласно Закона за обществените поръчки, за определяне на стойността на разхода на СМР по проектно предложение: „Игрище за минифутбол”.

Повече информация и образци на документи може да намерите в секция „Профил на купувача“, на интернет страницата на общината.

Пазарна консултация по проектно предложение: "Облагородяване и благоустрояване на централна част в гр. Летница, обл. Ловеч"

03.04.18 | Начало

Във връзка с кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедури, чрез подбор BG06RDNP001-7.006 - Площи „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените интереси от общинско значение“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., Община Летница изготвя проектно предложение с предмет: „Облагородяване и благоустрояване на централна част в гр. Летница, обл. Ловеч”.

Съгласно Условия за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., Приложение № 1 към Заповед № РД 09-231 от 09.03.2018 г., обосноваността на разходите се преценява чрез представяне на най-малко три съпоставими независими оферти.

Община Летница, област Ловеч обявява, че събира оферти чрез прилагане на принципа на пазарни консултации, съгласно Закона за обществените поръчки, за определяне на стойността на разхода на СМР по проектно предложение: „Облагородяване и благоустрояване на централна част в гр. Летница, обл. Ловеч”.

Повече информация и образци на документи може да намерите в секция „Профил на купувача“, на интернет страницата на общината.

ОБЯВА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ

OБЯВА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ.pdf (455.62...

Колоездачна обиколка Купа "Васил Левски" 2017 г.

12.06.17 | Начало

Колоездачна обиколка Купа „Васил Левски“ 2017 г.

На 18 юли 2017 година България ще отбележи 180 годишнината от рождението на Апостола на българската свобода Васил Левски.

Във връзка с честването на тази бележита годишнина и отдаване на заслужена почит към неговото дело и саможертва, Областна администрация – Ловеч е организирала Колоездачна обиколка на национално ниво, която да се проведе през месец юли 2017 г.

Обиколката обхваща маршрут, свързан със знакови места от дейността на Апостола: Карлово – Троян – Ловеч и е включена в спортния календар на Българския колоездачен съюз за 2017 г.

 Участници:

  • Спортисти от професионални колоездачни клубове в България и чужбина;
  • Любители на колоезденето от всички възрасти: деца, младежи, възрастни.

 Период на провеждане: в периода 16-17 юли 2017 г.

Маршрут: гр. Карлово – гр. Троян – гр. Ловеч

Организатори: Областна администрация Ловеч, Български колоездачен съюз.

  Първа страница 1234567891011 Последна страница  
2020 © Летница. Всички права запазени.