Календар

юли 2020
пн вт ср чт пт сб нд
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

СЪОБЩЕНИЕ

25.03.20 | Начало

Уважаеми госпожи и господа,

граждани на Община Летница,

 

     Във връзка с обявеното извънредно положение, усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и въведените противоепидемични мерки, ОБЩИНА ЛЕТНИЦА ВИ УВЕДОМЯВА:

     Домашен социален патронаж ще работи при нова организация на работа:

  • Ще се предоставя разнообразно и балансирано седмично меню, при спазване на изискванията за безопасност, националните стандарти и норми за хранене.

     Община Летница поема всички разходи, свързани с приготвянето на храната, в т. ч. вода, ел. енергия, работни заплати и осигуровки на персонала. Потребителите заплащат само разходите за храна.

     2,50-2,80 лв. средно за един ден, в това число 1 бр. хляб на стойност 0,94 лв., първо ядене - супа и второ - основно ястие.

  • Предстои закупуване на нов автомобил за нуждите на Домашен социален патронаж.

     В условията на извънредно положение ОБЩИНА ЛЕТНИЦА ПРЕДОСТАВЯ СЛЕДНИТЕ УСЛУГИ на възрастните хора  и лица със специфични потребности:

- закупуване на хранителни продукти, дребни стоки от първа необходимост, заплащане на електрическа енергия, телефон и др. подобни със средства на потребителя;

- съдействие за закупуване на лекарства със средства на потребителя;

- съдействие за посещение и консултации при личния лекар или при специалист; 

- съдействие за представяне на документи за явяване на ТЕЛК.

МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН : 0884 704 240

     На телефона може да се звъни всеки работен ден от 8:30 до 17:00 часа.

 

ПРИЗОВАВАМ ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА ЛЕТНИЦА ДА СА

СПОКОЙНИ И ДА СПАЗВАТ СТРИКТНО

МЕРКИТЕ СРЕЩУ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА КОРОНАВИРУС!

 

Д-Р КРАСИМИР ДЖОНЕВ

Кмет на Община Летница

Заповед № 72/13.03.2020 г. на кмета на община Летница

13.03.20 | Начало

З А П О В Е Д

 № 72  /13.03.2020 г.

   

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на образованието,

Н А Р Е Ж Д А М

  1. Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на Община Летница до 29.03.2020 г.

 

-         Преустановяват се посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, търговски обекти и центрове, заведения за обществено хранене, с изключение на магазините за хранителни стоки, аптеките и дрогериите;

 -         Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и други) в училищата, университетите и в другите обучителни институции и организации. При възможност се въвежда дистанционна форма на обучение;

 -         Преустановяват се посещенията на децата в детските ясли и детските градини;

 -         Преустановяват се всички групови форми на дейност и работа с деца и ученици извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма;

 -         Преустановява се провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, включително спортни, културно-развлекателни и научни (кина, театри, концерти, музеи, конференции, симпозиуми, спортни и СПА-центрове, фитнес зали и други);

 -         Всички работодатели, в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност да въведат дистанционна форма на работа на служителите си. Когато това е невъзможно, работодателите организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в това число: филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и не допускат служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания.

 II. Заповедта да се сведе до знанието на всички заинтересовани лица.

 III. Контрол по изпълнението възлагам на собствениците на търговски обекти, директорите на образователни и културни институции, работодатели  и Началника на ПУ-Летница.

 

Д-Р КРАСИМИР ДЖОНЕВ

Кмет на Община Летница

Съобщение

11.03.20 | Начало

СЪОБЩЕНИЕ

Община Летница уведомява всички граждани и гости на град Летница, че традиционният пролетен панаир в града, определен за 28 и 29 март 2020 г. СЕ ОТМЕНЯ.

Заповед № 69/11.03.2020 г. на Кмета на Община Летница относно взети решения за предотвратяване разпространението на новия коронавирус

11.03.20 | Начало

Заповед № 69/11.03.2020 г. на Кмета на Община Летница относно взети решения за предотвратяване разпространението на новия коронавирус

Повече информация: В раздел "Обяви и съобщения"

Национална програма "Предоставяне на грижи в домашна среда" през 2020г.

Във връзка с реализацията на Националната програма „Предоставяне на грижи в домашна...

04.02.20 | Начало

На проведено заседание на 04.02.2020 г.  Оперативно бюро към Областната комисия за борба с Грип и ОРЗ Ловеч взе решение за обявяване на епидемична обстановка на територията на община Летница, считано от 05.02.2020 г.

Кметът на Община Летница нарежда изпълнение на следните противоепидемични мерки съгласно Областен план за борба с ОРЗ и Грип:

1.Медицинското обслужване на болни от грип и ОРЗ по време на грипната епидемия да се извършва по домовете.

2.Преустановяване на плановите консултации на здрави бременни жени и кърмачета, както и всички профилактични прегледи и имунизации.

3.Болните с леки и средно тежки форми на грип да се изолират и лекуват в дома си.

4.Медицинските специалисти в детските заведения и училищата, с помощта на възпитателите и преподавателите, да провеждат засилен филтър. Откритите болни деца да се връщат по домовете. Заболелите лица от персонала на детските заведения да не се допускат на работа. Да се засили дезинфекционния режим.

5.Препоръчва се ограничаването на масовите прояви, контактите с болни лица и засилен родителски контрол.

В допълнение, важно е да се подчертае, че е необходимо гражданите с оплаквания да се обръщат към общопрактикуващия си лекар и да спазват строга лична хигиена, да не се предприема самолечение. В случай на възникване на заболяване е необходимо да се ограничат до минимум контактите на болния в семейството, на работното място, в детското и учебното заведение, с цел да се ограничи разпространението на вирусната инфекция.

Покана

10.01.20 | Начало

Публично обсъждане на проекта за "Бюджет 2020" на Община Летница

Кметът на Община Летница д-р Красимир Джонев, на основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси, кани общинските съветници, второстепенните разпоредители с бюджет, гражданите на общината, представителите на бизнеса и всички заинтересовани страни на

Публично обсъждане на проекта за "Бюджет 2020" на Община Летница.

Уважаеми съграждани,

Публичното обсъждане ще се проведе на 17.01.2020 г. (петък) от 10,00 часа в "Младежки център" на Община Летница.

Разработването и приемането на общинския бюджет е част от най-важните решения за бъдещето и те трябва да се вземат с активното участие на гражданите. Чрез общественото обсъждане се дава възможност за информираност и реално участие на населението при определянето на обществените потребности, приоритетите и реда за тяхното осигуряване.

За постъпилите становища и предложения от публичното обсъждане ще се състави протокол, който ще бъде приложен като неразделна част от проекта на общинския бюджет при внасянето му от кмета на общината за разглеждане от Общински съвет - Летница.

  Първа страница 1234567891011 Последна страница  
2020 © Летница. Всички права запазени.