Календар

Април 2020
пн вт ср чт пт сб нд
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  

СЪОБЩЕНИЕ

01.04.2020 | Начало

От 01.04.2020г. Община Летница, съвместно с Агенция по заетостта, чрез Дирекция „Бюро по труда“ – гр. Ловеч, започва изпълнението на Национална програма "Предоставяне на грижи в домашна среда", със срок на действие до 31.12.2020 г. 

За включване в програмата от Дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Ловеч, са одобрени 24 лица, попадащи в целевите групи и отговарящи на условията на програмата, на които ще се предоставят следните услуги и ще се подпомагат при извършването на следните дейности в домашна среда:

-      Доставяне и/или приготвяне на храна, помощ при хранене;

-      Пазаруване – снабдяване с необходимите продукти и лекарства;

-      Помощ при поддържане на личната хигиена;

-      Поддържане на хигиената в жилищните помещения, обитавани от лицето;

-      Други грижи в домашна среда (палене на печка, цепене и внасяне на дърва, почистване на сняг).

За всички обслужващи лица (домашни помощници) са осигурени необходимите лични предпазни средства, отговарящи на изискванията за безопасност и опазване на здравето на работещите и на лицата, които ще обслужват. Във връзка с разпространението на COVID-19 в страната и обявеното извънредно положение, обслужващите лица са инструктирани да спазват стриктно мерките за хигиена и инструкциите на здравните власти.

За всички отпаднали при първоначалния подбор кандидат-потребители, Община Летница, както вече Ви уведомихме, предоставя следните услуги:

- Закупуване на хранителни продукти, стоки от първа необходимост със собствени средства на потребителя;

- Заплащане на сметки за ток, вода, телефон и др. със средства на потребителя;

- Съдействие при закупуване на лекарства със средства на потребителя;

- Съдействие за посещение и консултация при личен лекар или др. специалист, както и съдействие за представяне на документи за явяване на ТЕЛК.

Изпълнението на тези услуги ще се извършва от служителите на Домашен социален патронаж, а заявки ще бъдат приемани на телефон 0884 704 240 всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа.

ЩЕ ВИ ИНФОРМИРАМЕ СВОЕВРЕМЕННО ЗА ВСЯКА СЛЕДВАЩА МЯРКА, КОЯТО ЩЕ ПРЕДПРИЕМЕМ.

СЪОБЩЕНИЕ

25.03.20 | Начало

Уважаеми госпожи и господа,

граждани на Община Летница,

 

     Във връзка с обявеното извънредно положение, усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и въведените противоепидемични мерки, ОБЩИНА ЛЕТНИЦА ВИ УВЕДОМЯВА:

     Домашен социален патронаж ще работи при нова организация на работа:

  • Ще се предоставя разнообразно и балансирано седмично меню, при спазване на изискванията за безопасност, националните стандарти и норми за хранене.

     Община Летница поема всички разходи, свързани с приготвянето на храната, в т. ч. вода, ел. енергия, работни заплати и осигуровки на персонала. Потребителите заплащат само разходите за храна.

     2,50-2,80 лв. средно за един ден, в това число 1 бр. хляб на стойност 0,94 лв., първо ядене - супа и второ - основно ястие.

  • Предстои закупуване на нов автомобил за нуждите на Домашен социален патронаж.

     В условията на извънредно положение ОБЩИНА ЛЕТНИЦА ПРЕДОСТАВЯ СЛЕДНИТЕ УСЛУГИ на възрастните хора  и лица със специфични потребности:

- закупуване на хранителни продукти, дребни стоки от първа необходимост, заплащане на електрическа енергия, телефон и др. подобни със средства на потребителя;

- съдействие за закупуване на лекарства със средства на потребителя;

- съдействие за посещение и консултации при личния лекар или при специалист; 

- съдействие за представяне на документи за явяване на ТЕЛК.

МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН : 0884 704 240

     На телефона може да се звъни всеки работен ден от 8:30 до 17:00 часа.

 

ПРИЗОВАВАМ ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА ЛЕТНИЦА ДА СА

СПОКОЙНИ И ДА СПАЗВАТ СТРИКТНО

МЕРКИТЕ СРЕЩУ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА КОРОНАВИРУС!

 

Д-Р КРАСИМИР ДЖОНЕВ

Кмет на Община Летница

Заповед № 72/13.03.2020 г. на кмета на община Летница

13.03.20 | Начало

З А П О В Е Д

 № 72  /13.03.2020 г.

   

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на образованието,

Н А Р Е Ж Д А М

  1. Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на Община Летница до 29.03.2020 г.

 

-         Преустановяват се посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, търговски обекти и центрове, заведения за обществено хранене, с изключение на магазините за хранителни стоки, аптеките и дрогериите;

 -         Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и други) в училищата, университетите и в другите обучителни институции и организации. При възможност се въвежда дистанционна форма на обучение;

 -         Преустановяват се посещенията на децата в детските ясли и детските градини;

 -         Преустановяват се всички групови форми на дейност и работа с деца и ученици извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма;

 -         Преустановява се провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, включително спортни, културно-развлекателни и научни (кина, театри, концерти, музеи, конференции, симпозиуми, спортни и СПА-центрове, фитнес зали и други);

 -         Всички работодатели, в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност да въведат дистанционна форма на работа на служителите си. Когато това е невъзможно, работодателите организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в това число: филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и не допускат служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания.

 II. Заповедта да се сведе до знанието на всички заинтересовани лица.

 III. Контрол по изпълнението възлагам на собствениците на търговски обекти, директорите на образователни и културни институции, работодатели  и Началника на ПУ-Летница.

 

Д-Р КРАСИМИР ДЖОНЕВ

Кмет на Община Летница

Съобщение

11.03.20 | Начало

СЪОБЩЕНИЕ

Община Летница уведомява всички граждани и гости на град Летница, че традиционният пролетен панаир в града, определен за 28 и 29 март 2020 г. СЕ ОТМЕНЯ.

Заповед № 69/11.03.2020 г. на Кмета на Община Летница относно взети решения за предотвратяване разпространението на новия коронавирус

11.03.20 | Начало

Заповед № 69/11.03.2020 г. на Кмета на Община Летница относно взети решения за предотвратяване разпространението на новия коронавирус

Повече информация: В раздел "Обяви и съобщения"

   1234567891011 Последна страница  
2020 © Летница. Всички права запазени.