З А Я В Л Е Н И Е За осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа по чл.157, ал.2 и чл.158, ал.1 от ЗУТ

06.11.2019
1990_Заявление за осъществяване на контрол по строителството при откриване на стр.площадка и определяне на ст. линия на строежа.doc (2.34...

З А Я В Л Е Н И Е за издаване на удостоверение за имот, че не е актуван като общинска собственост

09.10.2019
2078_УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕ ИМОТ НЕ Е ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.doc (2.32...
   123456 Последна страница  
2020 © Летница. Всички права запазени.