Издаване на удостоверение за наследници

01.04.2015
НОРМАТИВНА УРЕДБА: *Чл. 106, ал.1, т.1 във връзка с чл.3, ал.2, т.2 от Закона за гражданска регистрация; *Чл. 110, ал.1, т.12 от Закона за местните данъци и такси; *Чл. 46, ал. 1, т. 11 от Наредба за определянето и администрирането...

Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България

31.03.2015
НОРМАТИВНА УРЕДБА: * Чл. 24, ал.1 и чл. 106, ал.1, т.1 във връзка с чл.5, т.4 от Закона за гражданска регистрация; * Чл. 110, ал.1, т.6 от Закона за местните данъци и такси; * Чл. 46, ал. 1, т. 11 от Наредба за определянето и...

Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина

31.03.2015
НОРМАТИВНА УРЕДБА: * Чл. 24, ал.1 и чл.106, ал.1, т.1 във връзка с чл.5, т.4 от Закона за гражданска регистрация; *Чл. 110, ал.1, т.6 и т.11 от Закона за местните данъци и такси; *Чл. 46, ал. 1, т. 11 от Наредба за определянето и...

Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението

31.03.2015
НОРМАТИВНА УРЕДБА: *Чл. 106, ал.1, т.1 във връзка с чл.3, ал.2, т.2 от Закона за гражданска регистрация; *Чл. 110, ал.1, т.12 от Закона за местните данъци и такси; *Чл. 46, ал. 1, т. 11 от Наредба за определянето и администрирането...
  Първа страница 4567891011121314 Последна страница  
2020 © Летница. Всички права запазени.