Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

31.03.2015
НОРМАТИВНА УРЕДБА: *Чл. 24, ал.1 и чл.106, ал.1, т.1 във връзка с чл.5,т.2 от Закона за гражданска регистрация; *Закон за местните данъци и такси – чл.110, ал.1, т.7; *Чл. 46, ал. 1, т. 6 от Наредба за определянето и администрирането...

Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

31.03.2015
НОРМАТИВНА УРЕДБА: *Чл. 24, ал.1 и чл.106, ал.1, т.1 във връзка с чл.5,т.4 от Закона за гражданска регистрация; *Закон за местните данъци и такси – чл.110, ал.1, т.12; *Чл. 46, ал. 1, т. 5 от Наредба за определянето и администрирането...

Издаване на удостоверение за семейно положение

31.03.2015
НОРМАТИВНА УРЕДБА: *Чл. 24, ал.1 и чл.106, ал.1, т.1 във връзка с чл.5,т.4 от Закона за гражданска регистрация; *Закон за местните данъци и такси – чл.110, ал.1, т.6; *Чл. 46, ал. 1, т. 5 от Наредба за определянето и администрирането...
  Първа страница 1234567891011 Последна страница  
2019 © Летница. Всички права запазени.