Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България

31.03.2015
НОРМАТИВНА УРЕДБА: * Чл. 24, ал.1 и чл. 106, ал.1, т.1 във връзка с чл.5, т.4 от Закона за гражданска регистрация; * Чл. 110, ал.1, т.6 от Закона за местните данъци и такси; * Чл. 46, ал. 1, т. 11 от Наредба за определянето и...

Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина

31.03.2015
НОРМАТИВНА УРЕДБА: * Чл. 24, ал.1 и чл.106, ал.1, т.1 във връзка с чл.5, т.4 от Закона за гражданска регистрация; *Чл. 110, ал.1, т.6 и т.11 от Закона за местните данъци и такси; *Чл. 46, ал. 1, т. 11 от Наредба за определянето и...

Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението

31.03.2015
НОРМАТИВНА УРЕДБА: *Чл. 106, ал.1, т.1 във връзка с чл.3, ал.2, т.2 от Закона за гражданска регистрация; *Чл. 110, ал.1, т.12 от Закона за местните данъци и такси; *Чл. 46, ал. 1, т. 11 от Наредба за определянето и администрирането...

Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

31.03.2015
НОРМАТИВНА УРЕДБА: *Чл. 24, ал.1 и чл.106, ал.1, т.1 във връзка с чл.5, т.1 от Закона за гражданска регистрация; *Чл. 110, ал.1, т.2 от Закона за местните данъци и такси; *Чл. 46, ал. 1, т. 2 от Наредба за определянето и администрирането...

Издаване на удостоверение за правно ограничение

31.03.2015
НОРМАТИВНА УРЕДБА: *Чл.24, ал.1от Закона за гражданска регистрация; *Чл.110, ал.1,т.12 от Закона за местните данъци и такси; *Чл.25, ал.1 , т.1 от Наредба РД-07-7 на МТСП от 05.10.2010г. за условията и ред за водене и съхранение на...

Издаване на удостоверение за родените от майката деца

31.03.2015
НОРМАТИВНА УРЕДБА: *Чл.24, ал.1 от Закона за гражданска регистрация, във връзка с чл.6 от Закона за семейни помощи за деца; *Чл.110, ал.1, т.12 от Закона за местните данъци и такси; *Чл. 46, ал. 1, т. 11 от Наредба за определянето и...
  Първа страница 1234567891011 Последна страница  
2019 © Летница. Всички права запазени.