Издаване на удостоверение за наследници

01.04.2015
НОРМАТИВНА УРЕДБА: *Чл. 106, ал.1, т.1 във връзка с чл.3, ал.2, т.2 от Закона за гражданска регистрация; *Чл. 110, ал.1, т.12 от Закона за местните данъци и такси; *Чл. 46, ал. 1, т. 11 от Наредба за определянето и администрирането...
  Първа страница 1234567891011 Последна страница  
2019 © Летница. Всички права запазени.