Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

31.03.2015
НОРМАТИВНА УРЕДБА: *Чл. 24, ал.1 и чл.106, ал.1, т.1 във връзка с чл.5, т.1 от Закона за гражданска регистрация; *Чл. 110, ал.1, т.2 от Закона за местните данъци и такси; *Чл. 46, ал. 1, т. 2 от Наредба за определянето и администрирането...

Издаване на удостоверение за правно ограничение

31.03.2015
НОРМАТИВНА УРЕДБА: *Чл.24, ал.1от Закона за гражданска регистрация; *Чл.110, ал.1,т.12 от Закона за местните данъци и такси; *Чл.25, ал.1 , т.1 от Наредба РД-07-7 на МТСП от 05.10.2010г. за условията и ред за водене и съхранение на...

Издаване на удостоверение за родените от майката деца

31.03.2015
НОРМАТИВНА УРЕДБА: *Чл.24, ал.1 от Закона за гражданска регистрация, във връзка с чл.6 от Закона за семейни помощи за деца; *Чл.110, ал.1, т.12 от Закона за местните данъци и такси; *Чл. 46, ал. 1, т. 11 от Наредба за определянето и...

Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

31.03.2015
НОРМАТИВНА УРЕДБА: *Чл. 24, ал.1 и чл.106, ал.1, т.1 във връзка с чл.5,т.2 от Закона за гражданска регистрация; *Закон за местните данъци и такси – чл.110, ал.1, т.7; *Чл. 46, ал. 1, т. 6 от Наредба за определянето и администрирането...

Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

31.03.2015
НОРМАТИВНА УРЕДБА: *Чл. 24, ал.1 и чл.106, ал.1, т.1 във връзка с чл.5,т.4 от Закона за гражданска регистрация; *Закон за местните данъци и такси – чл.110, ал.1, т.12; *Чл. 46, ал. 1, т. 5 от Наредба за определянето и администрирането...

Издаване на удостоверение за семейно положение

31.03.2015
НОРМАТИВНА УРЕДБА: *Чл. 24, ал.1 и чл.106, ал.1, т.1 във връзка с чл.5,т.4 от Закона за гражданска регистрация; *Закон за местните данъци и такси – чл.110, ал.1, т.6; *Чл. 46, ал. 1, т. 5 от Наредба за определянето и администрирането...
  Първа страница 56789101112131415 Последна страница  
2020 © Летница. Всички права запазени.