ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ЛЕТНИЦА ЗА 2023 Г.

бюджет