ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ РАЗЧЕТИ НА ОБЩИНА ЛЕТНИЦА ЗА 2023 Г.