РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЕТНИЦА №411, ПРОТОКОЛ №49 ОТ 24.02.2023 Г. - РАЗЧЕТИ НА ОБЩИНА ЛЕТНИЦА ЗА 2023 Г.