ЗАПОВЕД № 192/24.08.2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПУП - ПР ЗА УПИ XIII-349 И УПИ XIV-348 КВ. 45 ПО РП НА С. ГОРСКО СЛИВОВО

Свързани документи
Прикачен файл Size
192.pdf 47.31 KB