ЗАПОВЕД № 190/24.08.2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА пуп - ПРЗ ЗА ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 43476.166.102, МЕСТНОСТ "БАБИЧИНА".

Свързани документи
Прикачен файл Size
190.pdf 46.71 KB