ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА "СЪЗДАВАНЕ НА ОВОЩНА ГРАДИНА И ИЗГРАЖДАНО НА НАПОИТЕЛНА СИСТЕМА В ПИ №№ 17244.512.22 и 17244.512.21 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ГОРСКО СЛИВОВО