Заповед 82 за разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП - ПРЗ за ПИ 40943.350.188, съставляващ УПИ Х - 188 и IХ - 188 по РП на с. Кърпачево, като се преотреди "За смесено предназначение".

Свързани документи
Прикачен файл Size
SKM_22722051914060.pdf 91.44 KB