РЕШЕНИЕ № 331 ОТ 39.04.2022 Г. ,ПРОТОКОЛ № 36 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЕТНИЦА -ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШЕН ОТЧЕТ - ОБЩИНСКИ ДЪЛГ 2021 Г. НА ОБЩИНА ЛЕТНИЦА- НЯМА ДЪЛГ