РЕШЕНИЕ № 332 ОТ 29.04.2022 Г. ,ПРОТОКОЛ № 36 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЕТНИЦА -ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ 2021 Г. НА ОБЩИНА ЛЕТНИЦА