СЪОБЩЕНИЕ за откриване публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ - НИВИ в землището на с. Крушуна, община Летница, обл. Ловеч .