СЪОБЩЕНИЕ за откриване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 2 БРОЯ места от 1 кв.м. за поставяне на вендинг автомати за кафе и/или пакетирани храни и напитки в гр.Летница, общ.Летница, обл. Ловеч.