Решение №ПН ЕО 10/2022 на РИОСВ Плевен относно "Програма за опазване на околната среда на Община Летница 2021 - 2027 г."