СЪОБЩЕНИЕ за откриване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на места за поставяне на две зарядни станции за зареждане на електромобили в имот 40261.220.621 в с. Крушуна, общ. Летница, обл. Ловеч.

Свързани документи
Прикачен файл Size
ОБЯВА ТЪРГ.pdf 93.95 KB