Решение №ПН ЕО 6/2022 на РИОСВ Плевен относно "Програма за управление на отпадъците на община Летница за периода 2021 - 2028 г."