Съобщение съгл. чл.62а, ал.1 от Закона за водите

За издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект язовир Каменец с цел аквакултури и свързаните с тях дейности.
Свързани документи
Прикачен файл Size
Съобщение съгл.чл.62а, ал.1 от ЗВ.pdf 217.08 KB