ПРОЕКТ ЗА НАРЕДБА ЗА РЕГИСТРАЦИЯТА, ОТЧЕТА, КОНТРОЛА И ИЗИСКВАНИЯТА, НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ ПЪТНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА С ЖИВОТИНСКА ТЯГА В ОБЩИНА ЛЕТНИЦА