ПРОЕКТ НА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ЛЕТНИЦА ЗА ПЕРИОДА 2021Г. - 2027Г.

В изпълнение на чл. 23 от Закон за регионално развитие (ЗРР) и чл.19, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие (ППЗРР) Община Летница изготви Проект на План за интегрирано развитие на Община Летница за периода 2021-2027 г. В тази връзка Общинска администрация - Летница кани местната общност, всички обществени организации и юридически лица на територията на общината да участват в публично обществено обсъждане на Проекта.

Мнения и писмени предложения за промени и допълнения на проекта на ПИРО 2021-2027 г. могат да бъдат подавани на e-mail: letnitsa@mail.bg до 22. 03. 2021 г., включително.

С пълния текст на проекта може да се запознаете на посочения по-долу линк: