ЗОНИ С БЕЗПЛАТЕН ИНТЕРНЕТ В ОБЩИНА ЛЕТНИЦА

В изпълнение на Споразумение за отпускане на безвъзмездни средства в рамките на механизма за свързване на Европа: WIFI4EU, AGREEMENT No. INEA/CEF/WiFi4EU/2-2019/001706-002209, Община Летница изгради изцяло нова публична безжична (WI-FI) мрежа, със зони за безплатен достъп. Това стана възможно след спечелено финансиране от Европейската комисия през лятото на 2019 г. С високоскоростен безжичен достъп до глобалната мрежа вече са външни и вътрешни точки в района на общината, както следва:

  • Младежки център гр. Летница;
  • Детска площадка, волейболно и тенис игрище, и прилежащите пространства в центъра на гр. Летница;
  • Централен площад пред Кметство с. Крушуна;
  • Пенсионерски клуб с. Крушуна и прилежащите пространства;
  • Парк „Маарата“.

Зоните са определени така, че да предоставят услугата на места посещавани от максимален брой хора.

При избор на безжичната мрежа WiFi4EU от мобилното устройство потребителят трябва да потвърди достъпа чрез заредената страница, за да се свърже успешно. Връзката осигурява скорост на изтегляне от 30 Mbps до български и международни доставчици на интернет и може да обслужва над 50 потребители едновременно.

Изпълнител на системата за Wi-Fi зоните в Община Летница е „Българска Телекомуникационна Компания“ ЕАД.

Голямата цел на ЕС е чрез подобряване на интернет връзката да стимулира услуги като електронно правителство, електронно здравеопазване, онлайн банкиране, видео обаждания.