КМЕТСТВА В ОБЩИНА ЛЕТНИЦА

Кметство Горско Сливово

Кмет: Иван Цанков Караиванов
тел.: 06943/22-30

Кметство Крушуна

Кмет Валерий Николов Стойков
тел.: 06944/24-01

село Кърпачево

Кметски наместник Венера Райкова Динова
тел.: 06948/22-70