Общински съвет - Постоянни комисии

І. Постоянна комисия „Бюджет, финанси и икономика“

Председател: 

Членове:

1. 

2. 

3. 

4. 

 

ІІ. Постоянна комисия „Устройство на територията и опазване на околната среда“

Председател: 

Членове:

1. 

2. 

3. 

4. 

 

ІІІ. Постоянна комисия „Обществен ред, законност, сигурност, етика, граждански права, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси“

Председател: 

Членове:

1. 

2. 

3. 

4. 

 

ІV. Постоянна комисия „Образование, култура, младежки дейности “

Председател: 

Членове:

1. 

2. 

3. 

4. 

 

V. Постоянна комисия „Здравеопазване, социални дейности, спорт и туризъм“

Председател:

Членове:

1. 

2. 

3. 

4.