Общински съвет - Постоянни комисии

І. Постоянна комисия „Бюджет, финанси и икономика“

Председател: Веселин Борисов Люцканов

Членове: 1. Илия Милчев Христов

2. Хатидже Ахмедова Хабилова

3. Ирина Василева Владимирова

4. Томан Колев Басарков

ІІ. Постоянна комисия „Устройство на територията и опазване на околната среда“

Председател: Илия Милчев Христов

Членове: 1. Красимир Емов Крачунов

2. Веселин Борисов Люцканов

3. Томан Колев Басарков

4. Адриан Красимиров Джонев

ІІІ. Постоянна комисия „Обществен ред, законност, сигурност, етика, граждански права, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси“

Председател: Светослав Павлинов Мишев

Членове: 1. Красимир Емов Крачунов

2. Адриан Красимиров Джонев

3. Димитър Тодоров Димитров

4. Веселин Борисов Люцканов

ІV. Постоянна комисия „Образование, култура, младежки дейности “

Председател: Хатидже Ахмедова Хабилова

Членове: 1. Светослав Павлинов Мишев

2. Акдениз Георгиева Атанасова

3. Гриша Илиев Георгиев

4. Валентин Георгиев Иванов

V. Постоянна комисия „Здравеопазване, социални дейности, спорт и туризъм“

Председател: Димитър Тодоров Димитров

Членове: 1. Валентин Георгиев Иванов

2. Ирина Василева Владимирова

3. Гриша Илиев Георгиев

4. Акдениз Георгиева Атанасова