Д-р Красимир Веселинов Джонев

Кмет на Община Летница

email: kmet@letnitsa.bg

телефон: 06941/22-55

мобилен телефон: 0888 39 96 74

Георги Ганчев Петров

Кметски наместник на село Кърпачево

телефон: 06948/22-70

Иван Цанков Караиванов

Кмет на село Горско Сливово

телефон: 06943/22-30

мобилен телефон: 0889 31 50 13

 

Валерий Николов Стойков

Кмет на село Крушуна

телефон: 06944/24-01

Адвокат Станислава Гечева Стайкова-Давидова

Юрист на Община Летница

Иван Димитров Иванов

Заместник-кмет на Община Летница

email: i.ivanov@letnitsa.bg

телефон: 06941/22-65

мобилен телефон: 0884 70 42 50

Инж. Павлинка Крумова Чолакова

Секретар на Община Летница

email: p.cholakova@letnitsa.bg

телефон: 06941/22-66

мобилен телефон: 0884 70 42 48

Работно време от понеделник до петък:
от 08:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 17:00 часа
Име, презиме и фамилия Длъжност Е-mail Стационарен телефон Мобилен телефон
Соня Петкова Хорозова Директор "Устройство на територията, общинска собственост, програми и проекти" s.horozova@letnitsa.bg 06941/22-98 0884704245
Рени Бориславова Миткова Старши експерт „Образование, култура, социални дейности, програми и проекти“ r.mitkova@letnitsa.bg 06941/25-57  

Ирина Андреева Проданова

Заместващ по чл. 68 от КТ: Денислава Емилова Атева

Старши експерт “Програми, проекти и екология“

Младши експерт "Заетост и социално включване"

i.prodanova@letnitsa.bg

 

d.ateva@letnitsa.bg

06941/21-63 0884704253
Петя Венциславова Петрова Старши експерт „Програми и проекти“ p.petrova@letnitsa.bg 06941/25-57 0886331280
Десислава Асенова Станчева Старши експерт „Икономически и туристически дейности“ d.stancheva@letnitsa.bg 06941/21-10 0888236513
Асен Иванов Гонков Старши експерт „Икономическо развитие“ p.asenova@letnitsa.bg 06941/21-63 0882361324
Иван Христов Симеонов Старши експерт „Собственост, кадастър и регулация i.simeonov@letnitsa.bg 06941/21-63  
Габриела Николова Трифонова Главен специалист "Устройство на територията, общинска собственост и кадастър" g.trifonova@letnitsa.bg 06941/21-63 0886331285
Красимира Вескова Миткова

Старши специалист техническа организация - домакин

Главен специалист "Административно осигуряване на общински съвет"

obs@letnitsa.bg 06941/20-44 0884704246

Денка Василева Иванова

 

Заместващ по чл. 68 от КТ: Виолета Петрова Пенова

Специалист "Административно обслужване"   06941/22-98  
Маргарита Стефанова Пройнова Призовкар, хигиенист   06941/20-44  

Мариса Красимирова Маринова - Здравен медиатор, тел. 06941/21-63

Работно време от понеделник до петък:
от 08:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 17:00 часа
Име, презиме и фамилия Длъжност Е-mail Стационарен телефон Мобилен телефон
Миладинка Иванова Генова Директор - Дирекция "Финансово-стопански дейности, административно и информационно обслужване" m.genova@letnitsa.bg 06941/23-11 0889 31 50 16
Ема Георгиева Любенова Главен счетоводител e.lyubenova@letnitsa.bg 06941/25-90 0884 70 42 42
Петя Цветанова Асенова Старши счетоводител p.asenova@letnitsa.bg 06941/25-90 0882 37 44 59

Ивелина Руменова Николова

Заместващ по чл. 68 от КТ: Елеонора Красимирова Дучева

Старши счетоводител

 

 

Счетоводител

i.nikolova@letnitsa.bg 06941/25-90 0882 37 34 18
Маргарита Владимирова Инджиева Счетоводител/Касиер m.indzhzieva@letnitsa.bg 06941/23-77 0882 36 92 57
Надежда Дянкова Джонева Главен експерт „ГРАО“ n.djoneva@letnitsa.bg 06941/21-10 0886 33 11 84
Иван Кирилов Горанов Главен експерт „Данъци“ i.goranov@letnitsa.bg 06941/30-64 0886 33 02 01
Димитър Иванов Йорданов Старши експерт „Местни приходи“ d.yordanov@letnitsa.bg 06941/30-64  
Татяна Стефанова Тинкова Главен специалист "Човешки ресурси" t.tinkova@letnitsa.bg 06941/20-17 0882 37 18 47