РАЗКРИВАНЕ НА УСЛУГА "МОБИЛНО БЮРО ПО ТРУДА" ДБТ - ЛОВЕЧ ЗА 2022 Г. В ГРАД ЛЕТНИЦА

 На основание Споразумение за сътрудничество при предоставяне на изнесени услуги по заетост от 17. 12. 2021 г. между Агенция по заетостта, чрез Дирекция "Бюро по труда" град Ловеч и Община Летница, от 13. 01. 2022 г. в град Летница се разкрива Мобилно бюро по труда, в което да се обслужват безработни, икономически неактивни, учащи, пенсионери, други търсещи работа и работодатели от град Летница, село Горско Сливово, село Крушуна и село Кърпачево.

 Мобилното бюро по труда се намира на адрес: град Летница, бул. "България" №19, ет. 1, стая 107. Работното време е съобразно предварително изготвен шестмесечен график.

Свързани документи