ККПК

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  II СТЕПЕН – ЛОВЕЧ

5500, гр.Ловеч, ул. „Д-р Съйко Съев“ 33, тел. 068/ 603 973

 

                     ОБЯВА

Със заповед № РД-01-168/14.03.2024г. на командира на Командване за комуникационно-информационна поддръжка  и киберотбрана са обявeни 19 вакантни длъжности за войници, гарнизони София, Копривщица и Сливен, които следва да се заемат след провеждане на конкурс за приемане на военна служба. Към датата на сключване на договора за военна служба кандидатите трябва да не са по-възрастни от 40 години, а лицата, отговарящи на условията по чл.141, ал.6 от ЗОВСРБ, да не са по-възрастни от 41 години за упражнилите право си на пенсия и не по-възрастни от 44 години за неупражнилите правото си на пенсия, да имат средно или висше образование, да са български граждани, да не са осъждани, срещу тях да няма образувано наказателно производство, да са физически и психически годни за военна служба.

                      Срок за подаване на заявленията във Военно окръжие ІІ степен-Ловеч

07.05.2024г.

 

Информация за вакантните длъжности, необходимите документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ - гр. Ловеч, ул. „Д-р Съйко Съев” № 33, тел. 0885408765 и 0886558614.

Офиси за военен отчет в Общини гр. Ловеч - ул. ,,Търговска“ 22 и гр. Летница бул. ,,България“ 19 тел. 088 9097320.

На интернет страниците на Министерство на отбраната и Централно военно окръжие.