РЕШЕНИЕ № 44 ОТ ПРОТОКОЛ 05, ОТ 31.01.2024 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЕТНИЦА ЗА ПАСИЩАТА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ В ОБЩИНАТА НА ЖИВОТНОВЪДИ.