Заседание на Общински съвет - гр. Летница на 20.12.2023 г.