Съобщение

За провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на самостоятелен обект с идентификатор 43476.315.650.1.4, представляващ етаж II в сграда с идентификатор 43476.315.650.1; адрес на имота: гр. Летница, бул. България № 44;
Свързани документи