Протокол № 01 от 06 ноември 2023 г., Решение № 01 - 02